SZAKSZÓTÁR

A vezetőképzés, tréning, mentorálás területét érintő szakszótár 

A szakszótár azt a célt szolgálja, hogy precízen kifejtsük azokat a szavakat, fogalmakat, amiket legtöbbet használunk. Hol? Tréningjeinken, tréning előkészítő megbeszéléseinken, tréningprogramjaink leírásában, a gyakorlatorientált vezetőképzésről, vezetőfejlesztésről szóló írásainkban.

 

 Képzési szakszótár „A”

Aktív tanulás
Az aktív tanulás olyan folyamat, amelynek során a hallgatók nem csupán ülnek és csendben hallgatnak, hanem beszélgetésekben, kérdés-felelet blokkokban és munkáltató feladatokban vesznek részt.

 

Asszertivitás
Az asszertivitás egy attitűd, egy viszonyulási mód, melynek jellemzői:

  1. Van célom.
  2. Tisztában vagyok értékeimmel és minden megnyilvánulásomban azokat képviselem.
  3. Tudom, hogy célomat mikor, hol, milyen környezetben kívánom elérni.
  4. A célom eléréséhez vezető úton tiszteletben tartom mások céljait, értékeit, jogait.
  5. Hajlandó vagyok, sőt kötelezőnek is vélem, hogy célomról beszéljek.
  6. Illeszteni akarom a kommunikációmat a környezetemhez.
  7. Tisztában vagyok azzal, hogy társas tevékenységre van szükségem a mellettem lévőtől.
  8. Nem fegyvereket, hanem eszközöket választok.

Kérem tekintse meg asszertív kommunikációs képzésünk bővebb leírását, a képzésünkön résztvevők véleményét. 

 

Képzési szakszótár „B”

BATNA/TELA
Best alternative to a negotiated agreement /A tárgyalásos egyezség legjobb alternatívája.
Azoknak a lehetőségeknek a tárháza, amelyek a tárgyaló rendelkezésére állnak, ha nem sikerül megegyezésre jutnia partnerével.
A fogalmat Roger Fisher és William Ury alkotta meg Getting to Yes, (Guernsey, Channel Islends, 1987.) című könyvében.
A BATNA/TELA használatáról többet tudhat meg „Győztesek vesztesek nélkül!” tárgyalástechnikai képzésünkön.

 

Belső béke
A belső béke egy mentálisan és spirituálisan békés állapot, amelyben elég tudásunk és bölcsességünk van ahhoz, hogy szembenézzünk a problémákkal vagy a stresszel. „A belső békén keresztül maga a világbéke is elérhető. Az egyén felelőssége teljesen egyértelmű ebben: a béke légkörét először magunkban kell megteremtenünk, majd ki kell terjesztenünk családunkra, közösségünkre s végül a világra.” Dalai Láma

Betanítás, munka betanítás (Job Instruction)

A munka betanítás egy strukturált, gyors és hatékony módszer arra, hogy betanítsuk a dolgozókat, hogyan kell a munkát pontosan és a munkabiztonsági előírásoknak megfelelően elvégezni. A módszer az elvégzendő munkát egyszerű, könnyen megérthető és végrehajtható részekre bontja. Ezen módszer révén csökkenthető a sérülések, balesetek száma, a kiesett munkaidő és a költséges gépjavítás. Forrás TWI

Boldogság
Az öröm, a megelégedettség, a pozitív jóllét élménye, mely együtt jár azzal az érzéssel, hogy az élet jó, értelmes és érdemes élni. Forrás: Lyubomirsky, Sonja: Hogyan legyünk boldogok? Életünk átalakításának útjai tudományos megközelítésben. Ursus Libris, 2008.

 

Bölcsesség
Russel L. Ackoff szerint akkor vagyunk bölcsek, amikor tudatában vagyunk cselekedeteink, illetve elmaradt cselekedeteink hosszú távú következményeinek. Értékeljük ezeket a következményeket és hajlandóak vagyunk a változásra.

 

Képzési szakszótár „C”

Coaching

– A coaching beszélgetés  
– A coaching lényege a tanulás (de a coach nem tanár) 
– A coaching inkább arról szól, hogy helyes kérdéseket tegyünk fel, nem arról, hogy válaszokat adjunk  
– A coaching a változásról és az átalakulásról szól  
– A coaching során újra felfedezzük magunkat 
– A coaching érzelmekkel dolgozik
 

“A coaching lényege, hogy egy személyt támogatunk abban a folyamatban, melynek során szakmai vagy magánéleti céljait eléri.”

A coaching segítő folyamat, ahol az eredmény a coach és a coachee közötti bizalomra épülő erős kapcsolaton alapszik.

A coachingot személyesen is megtapasztalhatja a „Kávé, coaching, Pécs” programunkon.

Mi a coaching

 

Csapat meghatározása

A csapat néhány emberből áll,

   1. akiknek képességei kiegészítik egymást,
   2. akiknek munkája kölcsönösen függ egymástól,
   3. s akik közös célokért dolgoznak,
   4. közösen vállalva a felelősséget.

Forrás: Katzenbach, J.R. & Smith, D.K. (1993). The Wisdom of Teams: Creating the High-performance Organization. Boston: Harvard Business School.

 

Képzési szakszótár „CS”

Csapatcoaching

A csapatcoaching célja, hogy a csapat eredményessége érdekében fejlessze a tagok együttműködését, egy csapatban való munkálkodását, úgy, hogy miközben a csapat felkészülten és tudatosan figyel saját céljaira, képes legyen a szervezet egészének céljait is figyelembe venni.

A csapatcoaching lehetőséget ad a csapatnak, a csapattagoknak arra, hogy:

   1. Összegyűjtsék erőforrásaikat a múltból.
   2. Közös értelmezést alakítsanak ki a környezetről, amelyben munkálkodnak.
   3. Meghatározzák, hogyan kívánnak együttmunkálkodni a jövőben.

A csapatcoaching során a tréner feladata, hogy tudásával, módszereivel, eszközeivel segítse, támogassa, hogy a csapat maga tudja megfogalmazni céljait, problémáit, a siker előtt álló akadályait és azokat maga tudja megoldani. Segítse, hogy a csapattagok fragmentált percepcióiból, gondolkodásából – amellett, hogy mindenki megtarthatja saját identitását – egy közös, koherens jövőkép alakuljon ki.
A tréner feladata továbbá, hogy megismerve a csapatot, egy tervet javasoljon a csapat folyamatos és tudatos fejlesztése érdekében.
(Héder Sándor)

 

Csapatépítés – teambuilding

A csapatépítés leggyakrabban az üzleti életben használt fogalom, amely különböző típusú aktivitások széles körét foglalja magában, amelyek célja a csapat teljesítményének javítása. Ezen aktivitások egy része egészen egyszerű kapcsolatépítő gyakorlat (mint például a bizalomépítő játékok, közös kirándulások, bowling, stb.) más részük pedig a csapat fejlesztésére irányul (felmérő tesztek, csapatdinamikai játékok). Nagyobb részük e kettő között található. Különböző típusú aktivitások, amelyek célja a csapat teljesítményének javítása a bizalomépítő játékoktól kezdve a közös kirándulásokon át a felmérő tesztek és csapatdinamikai játékok sokaságáig.

 

Csapatmunka

Több munkatárs végez egy-egy részfeladatot úgy, hogy közben szem előtt tartják a csapattól elvárt eredmény hatékony elérését.

 

A csapatmunka

 

Képzési szakszótár „D”

 

Delegálás

Amikor a vezető feladatainak egy részét átadja egyik beosztottjának  jogkörökkel, erőforrásokkal, felhatalmazással együtt oly módon, hogy közben a beosztott az eredményekért is felelősséget vállal. Itt írtunk a delegálásról bővebben!

 

Digitális vezető:

Digitális vezető legtágabb értelemben az, aki példát mutat az összehálózott világban való eredményes együttműködés és párbeszéd művészetére.

A digitális vezető

 

Divergens gondolkodás

Nagy számú ötlet előállítása, amelyek különböznek egymástól. A problémától távolodva halad, különböző irányokba.

 

Képzési szakszótár „E”-„F”

 

Együttműködés

Együttműködés: Önkéntes, többé-kevésbé tudatos folyamat, amelyben egyesítjük képességeinket, erőforrásainkat, annak érdekében, hogy olyan – mindannyiunk számára hasznos – eredményt érjünk el, ami több mint amit egyénileg elérhetünk.
Forrás: Fundamentals of Business Engineering and Management pp393.

 

Elmetérkép, pókhálóábra – mindmap

A mindmap szavakat, ötleteket, feladatokat tartalmazó ábra, amely egy központi szó vagy ötlet köré van elrendezve és azzal összekapcsolva. Arra használjuk, hogy összegyűjtsük, rendezzük, osztályozzuk és vizuálissá tegyük ötleteinket, ezzel segítve elő a tanulást, a problémamegoldást, a döntéshozást vagy az írást.

 

Érzelmi intelligencia

Képesség, hogy egészséges döntéseket hozzunk, úgy, hogy pontosan azonosítjuk, megértjük és irányítjuk saját érzéseinket és mások érzéseit.  Marc Brackett
Bővebben itt irtunk arról miért fontos az érzelmi intelligencia a munkahelyeken!

 Hogyan vezessünk idősebb dolgozókat - érzelmi intelligencia

 

Felelősségvállalás

A felelősségvállalás = élni a szabadságoddal, hatalmaddal, képességeiddel, hogy olyan életet valósíts meg, amilyet szeretnél. A felelősségvállalás egy olyan mentális állapot, amikor bízol magadban, az intelligenciádban, a kreativitásodban, hogy minden problémát megoldasz, amit az élet eléd sodor.

Ha sikeres akarsz lenni, minél több időt kell töltened a felelősségvállalás mentális állapotában.

Itt fejtettük ki bővebben mit értünk felelősségvállalás alatt, miért fontos mind a cégek, mind a cégekben dolgozó egyének számára.

 

Flow (áramlatélmény)

„A tökéletes élmény alapja a flow, vagyis az a jelenség, amikor annyira feloldódunk egy tevékenységben, hogy minden más eltörpül mellette, az élmény maga lesz olyan élvezetes, hogy a tevékenységet bármi áron folytatni akarjuk, pusztán magáért.” Forrás: Csíkszentmihályi Mihály: Flow. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997.

 

Frontvonali vezetők

A frontvonali vezetők azok, akik a vezetői hierarchia alsó szintjén helyezkednek el! Ők azok, akik a szervezetek végein tevékenykedő dolgozókat irányítják. Sok féle elnevezésük van, csoportvezető, cellavezető, csapatvezető. KKV-nál a művezető, műszakvezető is frontvonali vezetőnek számíthat. Nagy multiknál a műszakvezető inkább a középvezetői réteghez tartozik. A nemzetközi szakirodalomban kialakult kifejezést átvéve, összefoglalóan frontvonali vezetőknek hívjuk őket.
A frontvonali vezetők ugyan a szervezeti hierarchia alján helyezkednek el, de létszámban ez a legnépesebb vezetői réteg. Szerepük fontosságukról többek között itt írtunk!

kik a frontvonali vezetők - gyakorlatorientált vezetőképzés

 

Funkcionális fixáltság
Mentális gát, amely megakadályozza, hogy egy tárgyat újszerű módon használjunk a probléma megoldásához.

 

Képzési szakszótár „I”-„K”

 

Innováció
Az innováció új termékek, új gyártási módok bevezetését, új piacok megnyitását, új nyersanyagok vagy félkész termékek megszerzését, illetve iparági átszervezését jelenti. (Schumpeter, 1911.)
Innováció = ötlet + kivitelezés + hatékonyság (Héder Sándor)

 

Kognitív feladatelemzés – Cognitive task analysis (CTA)

Olyan módszer, amely azokat a célokat, döntéseket, ítéleteket vizsgálja, amelyeket a dolgozók munkájuk során használnak.
A CTA célja, hogy megragadjuk, hogyan működik az elme. Azért használjuk, hogy megpróbáljuk megérteni és leírni, hogyan látják a dolgozók azt a munkát, amit a mindennapokban végeznek és hogyan értelmezik az eseményeket. Ha hatékonyan dolgoznak és jól kezelik a komplex helyzeteket, akkor a CTA le kell írja jó teljesítményük alapjait. Ha hibát vétenek, a CTA-nak meg kell magyaráznia, mi okozta a hibát. A CTA megkísérli megragadni, miről gondolkodnak az emberek, mire fordítanak figyelmet, milyen startégiákat használnak döntéshozáskor vagy a problémák felderítésekor, mit akarnak elérni és mit tudnak a folyamatok működéséről.
Forrás: Beth Crandall-Gary Klein-Robert R. Hoffman: Working Minds. MIT Press, Cambridge, 2006. pp: 9.

 

Komplex, komplexitás

A komplex (azaz összetett) kifejezést gyakran összekeverik a bonyolult kifejezéssel. A két kifejezés közötti különbséget azok eredetével lehet a legjobban megvilágítani. A bonyolult, vagy komplikált kifejezés a latin -plic végződésből származik, amelynek jelentése összehajtani, hajtogatni; míg a komplex a plex kifejezésből, amelynek magyar megfelelője a szőni, fonni. A bonyolult rendszer, tehát egy olyan egység, amelynek egy összetevője van, amelynek részei rejtettek maradnak a szemlélő számára; ezért látja bonyolultnak. A komplex rendszerben a rendszer elemeiből egy új egység jön létre; azok mintegy önálló struktúrát alkotnak. Itt írtunk bővebben a komplexitásról és a Dave Snowden féle „Cynefin” döntési modellről.

CYNEFIN DÖNTÉSI MODELL

 

Konvergens gondolkodás

Az egyetlen helyes választ kereső gondolkodás.

 

Konzultatív értékesítés

A konzultatív értékesítés abban különbözik a hagyományos értékesítéstől, hogy ennek során az értékesítési szakember minden tudásával segíti ügyfeleit, hogy azok igényeiknek megfelelően vásároljanak.
Az ügyfelek egy része ugyanis – minthogy maximálisan saját munkájára koncentrál – nem ismeri részletesen az előtte álló vásárlási lehetőségeket. Ezek az ügyfelek szakszerű tanácsadást igényelnek az értékesítési szakemberektől. Az ő kiszolgálásuk érdekében született meg a konzultatív értékesítés stratégiája.

 

Közös tanulás

A csapat azon képességének fejlesztése, mellyel megvalósíthatja az általa kívánt eredményeket.

 

Kooperálni

annyi, mint saját önérdekünk ellen cselekedni úgy, hogy mindenkinek előnyös, ha néhányan, vagy esetleg mindannyian így cselekszenek. Forrás: Elster, J., 1997. A társadalom fogaskerekei. Budapest: Osiris. 130.

 

Kreativitás

A davosi fórumon a következő definíciók hangzottak el a kreativitást illetően:
Marissa Mayer, Google (később Yahoo) kreatív vezető: „A kreativitás egészséges tiszteletlenség a lehetetlennel szemben – kikényszerítő erővel kombinálva. Tűzz ki magas célokat, de fókuszálj!”
Tim Brown, IDEO igazgató: „A kreativitás szikráját az adja, ha a kezdő szemével nézünk a problémákra, és az ötletek megvalósíthatóságát prototípusok gyors kifejlesztésével teszteljük.”
Business Week: „Az üzleti életben a kreativitás nem más, mint terméked vagy céged megkülönböztetése a versenytársakétól.”

 

Képzési szakszótár „L”-„M”

Laterális gondolkodás

Ötletgeneráló és problémamegoldó technika, amelyben úgy hozunk létre ötleteket, hogy a meglévő dolgokra újszerűen tekintünk. Míg a logikus (vertikális) gondolkodás a kiválasztott ötletet előre viszi, addig az oldalirányú (laterális) gondolkodás új, friss ötleteket provokál vagy megváltoztatja a vonatkoztatási keretet.
A (vertikális) gondolkodás megpróbálja legyőzni a problémát, a laterális gondolkodás viszont megpróbálja kikerülni a problémát egy radikálisan más megközelítés segítségével.
A fogalmat dr. Edward de Bono alkotta meg, 1970-ben megjelent „Lateral thinking” című könyvében.

 

Mentális egészség

A jóllét pozitív érzése, amely lehetővé teszi az egyén számára, hogy megfelelően vegyen részt a társadalmi életben és érvényt szerezzen érdekeinek a mindennapokban. A mentális egészséggel élő emberek képesek arra, hogy felépüljenek a betegségekből, megpróbáltatásokból. Forrás: Mental Health Foundation (2005.)

 

Mentális modell

A mentális modell gondolkodási folyamatunk egyfajta értelmezése arra vonatkozóan, hogyan működnek a dolgok a világban. A mentális modell belső szimbóluma vagy reperezentációja a külső valóságnak, s feltételezhetően jelentékeny szerepet játszik az észlelésben. A fogalmat valószínűleg Kenneth Craik alkotta meg The Nature of Explanation című, 1943-ban megjelent munkájában, és Peter M. Senge sikerkönyve Az ötödik alapelv – A tanuló szervezetek kialakításának elmélete és gyakorlata tette népszerűvé és széleskörűen alkalmazottá a menedzsement irodalomban.

 

Mentor, mentorálás

Eredeti értelmében: Atyai jóbarát, aki pártfogol egy tőle fiatalabb közeli ismerőst, illetve rokont.

Munkahelyi környezetben olyan személyt jelent, aki egy munkatársa számára tanácsadóként áll rendelkezésre. A mentor elkíséri a munkatársat szakmai fejlődése során, és példát mutat neki.

Online mentor, mentorálás vezetőknek

 

Megoldásfókuszú, más néven megoldásközpontú coaching, csapatcoaching

A megoldásfókuszú szemléletet eredetileg Steve de Shazer és Insoo Kim Berg dolgozta ki, azzal a céllal, hogy a terápiás üléseken elsősorban azzal foglalkozzanak, mi az, ami működik, ne pedig azzal, ami nem működik. Azt találták, hogy a probléma-fókuszú megközelítésnél eredményesebb, rövidebb ideig tart és hatásosabb, ha az egyéneket, csapatokat a tréner, coach abban segíti, hogy a jövő, a megoldás irányában gondolkodjanak, ahelyett, hogy a múltban vájkálnának.

 

Menedzsment játék (üzleti szimuláció)

Olyan strukturált, csoportos szerepjáték, amelynek során a résztvevők biztonságos környezetben és kockázatmentesen szerezhetnek saját élményű tapasztalatokat a szervezetek viselkedéséről, különböző stratégiák, szervezési módok várható eredményeiről, a kommunikáció és a problémamegoldás járható és járhatatlan útjairól.

 

Mindset

Meggyőződéseink, értékeink, gondolataink, elvárásaink egyvelege. Szinonimái: életfilozófia, szemléletmód, hozzáállás, világkép, gondolkodásmód. Lásd bővebb írásunk itt! 

Mit jelent a mindset - vezetőképzés

 

Modell

Minden modell egyszerűsített leírása annak, hogyan működik valami.
A modell egy olyan leírás vagy analógia, ami segít láthatóvá tenni olyasvalamit, ami közvetlenül nem figyelhető meg.
„Minden modell rossz, ám némelyik igen hasznos.”
W. Edwards Deming

 

Motiváció

Cselekvésünkhöz szolgáló energia! A cselekvés célja: Valamit elérni vagy elkerülni! Az energia forrásai: Célok, szükségletek, vágyak, belső hajtóerők.

Munkahelyi motiváció: a dolgozó energiát érezzen magában arra, hogy a legjobb tudása, képessége szerint dolgozzon a feladatán, a szervezeti célok megvalósításán!

 

Mikromenedzselés

Amikor a vezető úgy irányít egy dolgozót vagy egy helyzetet, hogy túlzott figyelmet fordít az apró részletekre.

Ki a mikromenedzser?

A mikromenedzser nem bízik a munkatársaiban, ezért azok minden 

tevékenységét irányítani akarja. Olyan autokrata vezető, aki

 • Erősen hisz a fentről lefelé történő döntéshozási
 • folyamatokban. Mikromenedzselés - gyakorlatorientált vezetőképzés - Forlong Bt.
 • Túlzottan bevonódik beosztottjai munkájába.
 • Mindig elégedetlen beosztottjai eredményeivel.
 • Ezt a szabályt várja el: csináld, mert én ezt mondtam!
 • Folyamatos javításokat kér.
 • Túlzott figyelmet fordít az apró részletekre.
 • Mások kijavítását élvezetesnek találja.

Mikroüzenetek

A mikroüzenetek a beszélő mikroviselkedéséből származó jelzések, melyek tudatják a beszélgetőpartnerrel, hogy a beszélő elfogadja-e őt vagy sem. Lásd bővebb írásunk!

Mikroviselkedés

Rövid, akár másodpercek tört része alatt megjelenő gesztusok, arckifejezések, szemmozgások, kézmozgások, testtartások, hangok, hangszínek összessége.

romboló, de-motiváló mikroviselkedések, mikroüzenetek

Tudatos figyelemmel kialakítható, energizáló, motiváló mikroviselkedések, mikroüzenetek

 

Képzési szakszótár „N”-„Ö”

NLP (Neuro-Lingvisztikus Programozás)
Az NLP a hatékony kommunikáció modellje. A modern pszichológia, kommunikációkutatás és rendszergondolkodás gyakorlati alkalmazása, amely lehetővé teszi a sikeres kommunikációt, valamint a célorientált gondolkodást és cselekvést.

 

Optimizmus
„Örülünk a jelennek, múltnak és fényes jövőt vetítünk magunk elé.” Forrás: Lyubomirsky, Sonja: Hogyan legyünk boldogok? Életünk átalakításának útjai tudományos megközelítésben. Ursus Libris, 2008. 

 

Orientációs tréning
A céghez érkező új munkatársak vagy a csapatba érkező új csapattagok fogadására, befogadására szervezett tréning, melynek fő célja az újak mielőbbi integrációja – a cég számára és az új tagok számára is előnyös módon.

 

Ökomarketing

Az ökomarketing egy lehetséges meghatározása:
„Az ökomarketing egy olyan környezettudatos etikai elveken nyugvó módszer, amely a marketing teljes tudományos és gyakorlati eszköztárát felhasználva azon munkálkodik, hogy az ökonómia rohamosan növekvő világa átalakuljon egy intelligens, önszabályozó rendszerré, ahol a folyamatok visszacsatolása révén elsősorban koordinatív eszközökkel határozza meg azok belső korlátait, törekedve ezzel az ökológiai rendszerek önfenntartó szintjének elérésére, megelőzve az esetlegesen bekövetkező, és/vagy elháríthatatlan külső hatásokat.”

Az ökomarketing lényege

A fenntartható fejlődés elvének széleskörű társadalmiasítása, azaz:

   1. a lakossággal való megismertetése és elfogadtatása, illetve
   2. ezen elvek megvalósulásának / megvalósításának gyakorlati támogatása.

 

Önmenedzselő team

Egyének csoportja, akik együtt dolgoznak egy közös cél és a cég céljainak elérése érdekében. A csapat maga dönti el, hogyan fog működni, hogyan éri el célját, de saját célját mindig összehangolja a szervezet céljaival.

 

Képzési szakszótár „P”

 

Pozitív pszichológia
„A pozitív pszichológia azzal foglalkozik, mi az, amiért érdemes élni. Művelői meg vannak győződve róla, hogy éppen olyan fontos megtanítani az embereket a pozitív tudatállapotok kifejlesztésére – vagyis, hogy a lehető legtöbb örömben és legnagyobb boldogságban részesüljenek -, mint amennyire a rossz tudatállapotok megváltoztatására és a lélek betegségeinek meggyógyítására, amire a hagyományos pszichológia koncentrált.” Forrás: Lyubomirsky, Sonja: Hogyan legyünk boldogok? Életünk átalakításának útjai tudományos megközelítésben. Ursus Libris, 2008. 17. o.

 

Provokáció
A provokáció olyan tudatos viselkedésbeli, kommunikációs beavatkozás, melynek célja, hogy a másik félből egy konkrét (általában ösztönös, tudattalan) viselkedést váltson ki.
Héder Sándor

 

Próba szerencse (trial & error) tanulás

Egy organizmust úgy old meg problémákat, hogy új és új alternatívákat keres, míg meg nem találja a megfelelő megoldást.

Általában a következőket foglalja magában:

 1. Sok kísérlet + sok hiba
 2. Motiváció (hogy elérje a célt)
 3. Felfedezés (célirányos vagy véletlenszerű)
 4. Jutalom

Ha meg van a megfelelő megoldás, azt megismételi, és az ismétlések során egyre gyorsabb és jobb minőségű lesz a megoldáshoz való eljutás.

próba szerencse tanulás - trial & error tanulás - gyakorlatorientált vezetőképzés

 

Pszichológiai biztonság
A pszichológiai biztonságnak az a hit az alapja, hogy nem fognak megbüntetni vagy megalázni bennünket, ha elmondjuk ötleteinket, aggodalmainkat, feltesszük kérdéseinket vagy hibázunk.
Bővebben a Google kutatásaira hivatkozva itt írtunk a pszichológiai biztonságról, annak fontosságról a vezetői munkában.

 

Képzési szakszótár „R”

Realista optimizmus

A realista optimizmus egy olyan szemléletmód, mindset, életfilozófia, amely elfogadja az élet nehézségeit, a problémákat, sokszor az igazságtalanságokat és mindezek ellenére megőrzi a jövőbe vetett hitét, fókuszáltságát és cselekvőképességét.
A realista optimizmus fogalma Sandra Schneider 2001-ben, az American Psychologist-ban megjelent cikkével lett népszerű. Az üzleti világ leghíresebb lapja a Harvard Business Review is több cikkében foglalkozik a reálisan optimista vezető szerepével, például itt és itt.
Kérem olvassa el a realistán optimista vezetőről szóló írásunkat!

 

Rendszer
Természeti rendszer: egy olyan entitás, amely a részek egymásra hatásán keresztül tartja fenn önmagát.(Ludwig von Bertalanffy)
Ember alkotta rendszer: egy közös cél érdekében működő, egymásra kölcsönösen ható részek csoportja, amelyet komplex és egybefoglaló egészként észlelünk. (Peter M. Senge)

 

Rendszer intelligencia
A rendszer intelligencia a komplex rendszerekben való intelligens viselkedést jelenti. A rendszer intelligenciával rendelkező szereplő sikeresen és hatásosan megbírkózik a környezetében lévő rendszer visszacsatolási mechanizmusaival. Látja magát, mint az egész részét, az egész hatását magára és az ő hatását az egészre. Megfigyelve saját kölcsönös függőségét azzal a rendszerrel, amelynek része, képes intelligensen cselekedni.

A rendszer intelligenciával rendelkező személyt nem hipnotizálja meg, nem kedvetleníti el a komplex rendszerek kiszámíthatatlan működése, átláthatatlansága, hanem megfelelő optimizmussal bízik abban, hogy kétlábon járva, kreatívan tud menetközben cselekedni bármi is bukkanjon elő.
Esa Saarinen, Helsinki University of Technology

 

Rendszerelvű tárgyalás

A rendszerelvű tárgyalás egy olyan személyes kommunikációs interakció melyben a résztvevők:

   1. Felismerik, képviselik és tisztelik egymás belső kereteit (értékek, meggyőződések, célok, célrendszerek, érdekek).
   2. Kommunikációjuk során olyan kommunikációs eszközökkel rendelkeznek, amelyekkel elegánsan tudják céljaikat képviselni, összegyeztetni, és közös új célokat kitűzni.
   3. Képesek mérlegelni megállapodásaik és megállapodásaik elmaradásának térbeli és időbeli hatásait és azokat visszacsatolni céljaikhoz

Héder Sándor

 

Rendszergondolkodás
Integrációs megközelítés, amely azon az elképzelésen alapul, hogy a rendszert alkotó részek másként viselkednek, ha azokat elkülönítjük a rendszer környezetétől vagy más részeitől. Szemben Descartes és más redukcionista filozófusok elméletével a rendszergondolkodás azt javasolja, hogy holisztikus módon tekintsünk a rendszerekre. A rendszergondolkodás úgy akarja megérteni a rendszereket, hogy a rendszert alkotó részek közötti kapcsolatokat és interakciókat vizsgálja.

A rendszergondolkodás megpróbálja bemutatni, hogy az események a távolság és az idő miatt elkülönülnek egymástól és a kis katalitikus események is okozhatnak nagy változásokat a komplex rendszerekben. Felismeri, hogy a rendszer egy területén történő javító szándékú beavatkozás ellentétes hatást válthat ki a rendszer más területén – ez elősegíti a szervezeti kommunikációt minden szinten, hogy elkerülhessük a silo hatást.
A rendszergondolkodás technikája bármely típusú rendszer tanulmányozásához használható: természetes, tudományos, mérnöki, emberi vagy fogalmi rendszerekhez egyaránt.

A rendszergondolkodók alapvetései

   1. A rendszer egy dinamikus és komplex egész, amely strukturált és funkcionális egységként vesz részt interakciókban
   2. A rendszer különböző elemei között energia, anyag és információ áramlik
   3. A rendszer mindig a környezetével együtt érthető meg
   4. Energia, anyag és információ áramlik a rendszert körülvevő környezetbe és onnét a rendszerbe

 

Rugalmas ellenállóképesség – reziliencia (resilience)

Eredetileg a mérnöki fizikából vett kifejezés. Jelentése: rugalmas ellenállási képesség, azaz valamely rendszernek – legyen az egy egyén, egy szervezet, egy ökoszisztéma vagy éppen egy anyagfajta – azon reaktív képessége, hogy erőteljes, meg-megújuló, vagy akár sokkszerű külső hatásokhoz sikeresen adaptálódjék.

„A reziliencia (resilience) az egyénben a kockázat és a megpróbáltatások dacára való sikeres alkalmazkodásra utal.”

„A reziliencia (resilience) azt jelenti, képesek vagyunk hatékonyan irányítani mind a külső környezetet, mind pedig belső élményeinket. Amikor reziliensek vagyunk, megbízunk saját képességeinkben, melyek segítségével felépülünk a stresszből. Képesek vagyunk a problémákat lehetőségekként látni.” 

 

https://www.forlong.hu/2016/09/dave-snowden-fele-cynefin-dontesi-modell/

 

Képzési szakszótár „S”-„SZ”

Stressz
„Az élő szervezet válasza bármilyen természetű megterhelésre.” Forrás: Selye János: Stressz distressz nélkül

 

Személyes hatékonyság
Az a körülményektől független, stresszmentes állapot, amikor is készek vagyunk a helyzethez igazított cselekvésre. Forrása elménk tisztasága, gondolataink rendezettsége.

 

Szervezeti tanulás
A tudás egyik területe, amely modelleket és elméleteket tanulmányoz arról, hogyan tanul és alkalmazkodik egy szervezet.

 

SMART célok

Specifikus (Specific):   Ne általánosíts, írd le pontosan, adatszinten, milyen végeredményt vársz el.

Mérhető (Measurable):  Határozd meg, mi alapján fogod megítélni, sikerült-e a terved

Elérhető (Achievable): Legyen kihívó a cél, de légy biztos abban, hogy elérhető. Tervezd  meg milyen lépésekben fogod a célod elérni!

 Fontos (Relevant): Végső sorban miért fontos, hogy elérd ezt a célt? Összhangban van a hosszú távú céljaiddal?

Időhöz kötött (Timed): Tűzd ki a terv megvalósításának pontos időpontját.

A SMART CÉLOK

 

Szimuláció

A szimuláció olyan vizsgálat, amikor egy rendszer, folyamat fizikai vagy számítógépes modelljén tanulmányozzák a rendszer várható, illetve valódi viselkedését.
Tréninghelyzetekben a szimuláció olyan módszer, amelynek során a résztvevők munkájában előforduló eseményeket, folyamatokat, körülményeket idézünk fel. A szimuláció lehetőséget ad a tréning résztvevőinek arra, hogy biztonságos és ellenőrzött környezetben szerezzenek tapasztalatokat munkájuk valamely területével kapcsolatban és fejlesszék ehhez szükséges képességeiket.

 

Képzési szakszótár „T”

Tanuló szervezetek
Tanulós szervezet akkor jön létre, ha egy cég támogatja munkatársai tanulását és folyamatos változását. A modern vállalatokra nehezedő nyomás eredménye a tanuló szervezet, amely lehetővé teszi, hogy a szervezet versenyképes maradjon az üzleti életben. A tanuló szervezetek 5 alapvetése: a rendszergondolkodás, a mentális modellek, személyes kiválóság, közös jövőkép, csoportos tanulás.

 

Tanult tehetetlenség
Az a mentális állapot, melyben az egyén

 • az egymást követő kiszámíthatatlan negatív ingerek hatására
 • feladja, hogy azokat megpróbálja elhárítani,
 • még akkor is, ha elháríthatók lennének,
 • mert arra a meggyőződésre jut, hogy nem képes ezeket befolyásolni.

A tanult tehetetlenség elméletet az amerikai Martin E. P. Seligman, a Pennsylvaniai Egyetem pszichológusa alkotta meg

Tapasztalati tanulás – Experiential learning
David A. Kolb szerint a tanulás egy folyamat, melyen keresztül tapasztalatainkat feldogozzuk, megértjük és tudássá alakítjuk.

A Kolb féle tapsztalati tanulás

 

Tárgyalás
Annak alapvető eszköze, hogy elérjük, amit másoktól akarunk.
Két irányú kommunikáció, aminek az a rendeltetése, hogy egyességre jussunk másokkal, azonos és eltérő érdekeinket illetően.
Fisher-Ury-Patton: A sikeres tárgyalás alapjai 10. o.

 

Tárgyalástechnika
Tárgyalási és viselkedési stratégiák, eszközök, módszerek összessége, amelyeket a tárgyalások során felhasználhatunk.

 

Tárgyalástechnikai tréning
A tárgyalások során sikeresen használható tárgyalási és viselkedési stratégiák, eszközök, módszerek megismerése, kipróbálása és begyakorlása.

 

Tiszteletteljes provokáció
A tiszteletteljes provokáció olyan viselkedésbeli, kommunikációs beavatkozás, amelynek segítségével a másik fél az ösztönös és tudattalan viselkedését át tudja világítani és helyette olyat tud választani, amely jobban megfelel céljainak.

Héder Sándor

 

Tréning

   1. A tréning intenzív képzési eljárás, amelynek célja egy feladatra, munkakörre való felkészítés, a megfelelő kompetenciák megerősítése, kiegészítése.
   2. Alapja az irányított gyakorlás, a
    résztvevő önálló tevékenységre való felkészítése

A tréning meghatározása

A hatásos tréning folyamata

 

 

Training Within Industry (TWI) – magyarul: Képzés az iparon belül

A Training within Industry (TWI) kétkezi dolgozóknak szóló képzési program, mely alapjait az 1940-es években az USA-ban magáncégek pénzügyi támogatásával dolgoztak ki. Elsődleges célja az volt, hogy a háború során, a hátországban gyorsan és hatékonyan tudják kiképezni a dolgozókat, majd a háború után az, hogy a leszerelő katonák gyorsan visszailleszkedjenek a munka világába.
A háború után a TWI program alapjai eljutottak Japánba is, így ma a TWI szorosan összefonódik a lean szemlélettel, sok cégben ma már annak szerves részévé vált.

A program nagyszerűsége az egyszerűségében rejlik, amely alapos szaktudásra épül. A program népszerűségét e mellett az is magyarázza, hogy az egyre komplexebbé váló cégek életében ma ugyanolyan fontos az operatív munkát végzők gyors és hatásos betanítása, folyamatos képzése, mint évtizedekkel ezelőtt.

A TWI szemléletét mi is beépítettük a frontvonali vezetőknek és a középvezetőknek szóló gyakorlatorientált programunkba.

A TWI Job Instruction (munka betanítás) pedig a train the trainer programunk gerincét képezi.

A TWI eredetileg 5 elvárást támasztott a dolgozókat közvetlenül irányító operatív vezetőkkel, supervisorokkal, frontvonali vezetőkkel szemben:

 • Munkavégzéshez szükséges ismeretek (Knowledge of the Work)
 • Elvárások, felelősségi körök ismerete (Knowledge of Responsibility)
 • Munkatársak betanítása, fejlesztése (Skill in Instructing)
 • Az eredményesség folyamatos javítása (Skill in Improving Methods)
 • Munkatársak vezetése (Skill in Leading)

Az idők során az öt elvárás kiegészült egy hatodikkal:

 • Munkabiztonság​

 

Tranzakcionális vezetői stílus:

A tranzakcionális vezető egyfajta cserének, tranzakciónak látja a dolgozókkal való kapcsolatát: te is adsz valamit, cserébe én is adok. Ha a dolgozók jól teljesítenek, jutalmat kapnak. Ha gyengén teljesítenek büntetésre számíthatnak. 

Tranzakcionális vezetői stílus alapfeltételezései:

 • A dolgozók akkor teljesítenek legjobban, ha az utasítások határozottak és világosak.
 • A dolgozókat a jutalmak és büntetések motiválják.
 • A dolgozók elsődleges célja, hogy engedelmeskedjenek a vezető utasításainak.
 • A dolgozókat  alaposan kell ellenőrizni, hogy az elvárásoknak megfelelően dolgozzanak.

Tudás
A tudás körülhatárolt tapasztalatok, értékek, kontextuális információk folyton változó egyvelege, amely keretet ad új tapasztalatok, információk elbírálásához és elsajátításához.

Explicit (kifejezhető) tudás

   1. Tudásunk átadható, nyilvánosságra hozható, szavakkal kifejezhető része.
   2. Ami beszámolókba, dokumentumokba, szabadalmakba van foglalva.
   3. Pontosan továbbítható.
   4. Ilyen a kodifikált tudás.

Implicit (hallgatólagos) tudás

   1. Tudni azt, hogyan kell úszni, biciklizni.
   2. Tudásunk szavakkal ki nem fejezhető, másnak át nem adható része.
   3. Korábban az inas rendszer, napjainkban a coaching hivatott a hallgatólagos tudás átadására.

Forrás: Davenport, Prusak: Tudásmenedzsment. Kossuth Kiadó. 2001.

 

Tudásmenedzsment
Az egyik legrövidebb meghatározás szerint a tudásmenedzsment nem más, mint az intézményi szellemi tőke növelését célzó törekvések összessége.
Egy másik definíció szerint a tudásmenedzsment a tudástőke létrehozásának, megtartásának, megosztásának, számontartásának és felhasználásának alapvetően új módja.

 

Tudatos jelenlét (mindfulness)
A figyelem egy adott célra való irányítása egy adott pillanatban minden ítélkezés nélkül.

 

Képzési szakszótár „V”-„W”

 

Vezető

„Vezető az, akinek vannak követői.” Peter Drucker

 

A vezetés
„A vezetés egy olyan folyamat, amelynek során a vezető képes befolyásolni a csapatát egy közös cél elérése érdekében. „
Herminia Ibarra

 Forlong - vezetés - képzési szakszótár

 

Vezetői kompetencia

A kompetencia tudás, készségek és képességek készlete, ami tanulható, fejleszthető.

A vezetői kompetencia modell olyan kompetenciák csoportja, melyekkel a kiváló vezetők rendelkeznek egy-egy szervezetben. Egymástól különböző cégekben, különböző vezetői kompetencia modell lehet érvényes, attól függően, milyen a cég felépítése, stratégiája, küldetése. A vezetői kompetencia modell keretet ad ahhoz, hogy a cégek kiválasszák, fejlesszék és értékeljék az ott dolgozó vezetőket.

A Forlong Bt. frontvonali vezetők számára kidolgozott kompetencia modelljéről itt írtunk és bővebben a „Légy az a vezető, akinek mindenki a csapatába akar tartozni” gyakorlatorientált tréningünkön ismerheti meg.

 

Vezetői kiválóság

A vezetői kiválóság elsősorban egy szemléletmód, másodsorban egy praktikus kompetencia készlet. Harmad és negyedsorban pedig egy folyamatos külső és belső felfedező utazás. A külső utazás a Steve Jobs féle ”ding” megalkotása, ( „I want to put a ding in the universe!”)  egy olyan megkülönböztető, magas értéket képviselő termék vagy szolgáltatás bevezetése, ami az fogyasztók, ügyfelek számára azonos a kiválóság fogalmával. A belső utazást pedig legszemléletesebben talán  Joseph Campbell írta le a „Hős útja” című könyvében.

 

Vezetői kommunikáció

A vezetői kommunikáció egy kontrollált, célirányos üzenetátadás, melyen keresztül a vezető egyéneket, csapatokat befolyásol, vagy akár az egész szervezetet.

A sikeres vezetői kommunikációhoz különféle kommunikációs képességekre van szükség:

 • A munkatársakhoz való pozitív kapcsolódás
 • A kommunikációs zavarok leküzdése
 • Olyan üzenetek szerkesztése és átadása, melyek irányítják, motiválják és inspirálják a dolgozókat és cselekvésre késztetik őket.

 

 Workshop
Rövid és intenzív kurzus kis csoportok részére, főként problémamegoldás céljából.

 

E-mail: forlong@t-online.hu